Telefonlösningar

Helhetslösningar för alla företag

Det viktigaste för oss är att förstå vad du som kund behöver och med våra telefonilösningar öka din konkurrenskraft och kundhantering. Vi är en strategisk partner och en kompetent rådgivare som kan leverera innovativa lösningar. Som kund hos oss ska du aldrig behöva lägga kraft på tekniskt kunnande, det är vårt område. Vi är en oberoende rådgivare på den svenska telemarknaden, där vi genom att bygga långsiktiga relationer med våra kunder kan föreslå lösningar som motsvarar era behov både funktionellt och ekonomiskt. Vi fokuserar på fyra områden som tillsammans utgör basen för vår kompetens.

Lösningar

Mobil växel

Den mobila växeltjänsten erbjuder en enkel administration och paketering med fokus på den mobila användaren. Vi kan idag erbjuda samtliga mobiloperatörers växeltjänster. Med hjälp av vår operatörsanalys hjälper vi Er att hitta rätt operatör och tjänst. Vi sköter hela projekthanteringen från att ta fram avtal till att driftsätta tjänsten.

Telefoni som tjänst

Idag lever vi i en värld där tekniken gör framsteg i ett makalöst tempo. Kommunikationen med Era kunder, leverantörer och internt blir allt viktigare. Än viktigare blir det för oss som leverantör att ni som kund har tillgång till en telefonilösning som är ”up-to-date”, för att ni alltid ska kunna kommunicera på rätt sätt. Med växel som tjänst kan ni fokusera mer på er verksamhet.

Service och Support

Som din telefonipartner oavsett om du vill ha molntjänst eller traditionell IP-växel så erbjuder vi Er en helhetspartner som kan ta hand om alla dina telefonifrågor, från strategi, till drift och support. Alla våra kontor har certifierad specialkompetens och precis som våra kunder så ställer vi höga krav på vår kundservice.